Bảo hiểm là gì, có tất cả bao nhiêu loại và cách phân biệt?

Bảo hiểm là gì, có tất cả bao nhiêu loại và cách phân biệt?

Bảo hiểm Tài chính

Trong cuộc sống hiện đại, bảo hiểm đã trở thành bạn đồng hành vói con người. Nhưng hiểu rõ bảo hiểm là gì và những thuật ngữ đặc thù khác trong bảo hiểm thì không phải ai cũng nắm được. Ví dụ như bảo hiểm có tất cả bao nhiêu loại, cách phân biệt loại này với loại kia như thế nào. Điều này làm không ít người phân vân, nhầm lẫn. Bạn muốn tham gia bảo hiểm nhưng chưa tự tin về kiến thức. Vậy thì bài viết sau sẽ giúp bạn hết nỗi băn khoăn này. Cùng ChungKhoanTT tìm hiểu tìm hiểu tổng quan về bảo hiểm và cách phân biệt từng loại thông qua bài viết dưới đây bạn nhé

Bảo hiểm là gì?

Khái niệm bảo hiểm là gì

Bảo hiểm là một hoạt động qua đó một cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp bảo hiểm. Nhờ vào một khoản đóng góp cho mình hoặc cho người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro. Khoản trợ cấp này do một tổ chức trả. Tổ chức này có trách nhiệm đối với toàn bộ các rủi ro. Và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê.

Một số thuật ngữ quan trọng khác

Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định. Về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.

Bảo hiểm tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia được quyền lựa chọn công ty bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, mức phí và quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện cũng là một cách phân loại bảo hiểm. Đó là phân biệt theo hình thức tham gia. Ngoài ra, trên thị trường có nhiều cách phân loại bảo hiểm khác như loại hình thương mại và Nhà nước

Bảo hiểm là gì

Cách phân chia các loại bảo hiểm và phân biệt chúng

Các sản phẩm bảo hiểm được triển khai hoặc bán thông qua các doanh nghiệp bảo hiểm hoặc cơ quan thuộc sự quản lý của Nhà nước. Ví dụ các công ty bảo hiểm nhân thọ triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ triển khai các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà, bảo hiểm du lịch. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế…

Có rất nhiều loại bảo hiểm trên thị trường hiện nay. Chúng được phân loại theo đối tượng hoặc hình thức tham gia. Dễ dàng nhất, bảo hiểm được thành 2 loại chính. Đó là Bảo hiểm do Nhà nước thực hiện và Bảo hiểm thương mại.

Bảo hiểm dưới sự tổ chức của Nhà nước 

Bảo hiểm y tế (BHYT)

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc. Được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế. Nhằm chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng. Hoặc mức lương cơ sở, tùy từng đối tượng. Hiện tại, Nhà nước có chính sách hỗ trợ từ 30% -100% tiền đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng. Ví dụ như người có công với cách mạng, hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên…

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH)

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập. Do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức. Mà ở đó người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Mức đóng hằng tháng của người lao động Việt Nam bằng 8% mức tiền lương tháng/ lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. Các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức. Mà ở đó người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Và nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện là hưu trí và tử tuất.

Bảo hiểm do Nhà nước thực hiện

Bảo hiểm tiền gửi (BHTG)

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi. Trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi. Bao gồm cả gốc và lãi của một cá nhân tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.

Bảo hiểm do doanh nghiệp thực hiện

Là loại hình bảo hiểm nhằm mục đích thu lợi nhuận. Do doanh nghiệp bảo hiểm (bên bảo hiểm) thực hiện thông qua hợp đồng bảo hiểm. Theo đó người tham gia bảo hiểm đóng khoản tiền gọi là phí bảo hiểm để được bên bảo hiểm trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Đặc trưng cơ bản của bảo hiểm thương mại là tính kinh doanh của dịch vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo đảm thực hiện.

Hiện nay có 3 loại hình bảo hiểm thương mại. Gồm có: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ và Bảo hiểm sức khỏe.

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT)

Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Bảo hiểm nhân thọ có 7 loại hình bảo hiểm sau:

 • Bảo hiểm sinh kỳ: Người tham gia bảo hiểm sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm nếu như còn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bảo hiểm tử kỳ: Người tham gia bảo hiểm sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm nếu như chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bảo hiểm hỗn hợp là loại hình bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.
 • Bảo hiểm trọn đời là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người tham gia chẳng may qua đời vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống.
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ là loại hình bảo hiểm cho cuộc sống của người được bảo hiểm. Nếu sống đến thời hạn nhất định thì được bên bảo hiểm trả tiền theo các kỳ hạn thỏa thuận
 • Bảo hiểm hưu trí là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người tham gia đạt đến độ tuổi xác định. Được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận.
 • Bảo hiểm liên kết đầu tư là loại hình bảo hiểm nhân thọ kết hợp cả 2 yếu tố là bảo vệ rủi ro và đầu tư sinh lời.

Bảo hiểm sức khỏe (BHSK)

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người tham gia bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe. Được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

 • Bảo hiểm tai nạn con người là loại hình bảo hiểm cho những trường hợp bị tổn thương thân thể hoặc tử vong do tai nạn.
 • Bảo hiểm y tế thương mại hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh khi người tham gia không may gặp rủi ro ốm đau bệnh tật, tai nạn…
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho người tham gia trong trường hợp ốm đau, bệnh tật, phẫu thuật, tai nạn, thai sản…

Bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT)

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ. Các loại bảo hiểm phi nhân thọ sau đây:

 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại.
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm cháy, nổ
 • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự
 • Bảo hiểm trách nhiệm
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
 • Bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm phi nhân thọ

Thực tế cho thấy hầu hết người dân trên cả nước hiện nay đều sở hữu cho mình ít nhất 1 loại bảo hiểm. Người lao động bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm y tế. Người sở hữu xe cơ giới thì có Bảo hiểm tai nạn. Những người có thu nhập tốt hơn thì tham gia cả Bảo hiểm nhân thọ. Để phòng ngừa rủi ro cho tương lai hay để lại một số tiền nhất định cho con cái.

Trong cuộc sống, những biến cố rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà chúng ta không thể lường trước được. Vì vậy, nhu cầu an toàn và các biện pháp luôn đặt lên hàng đầu. Chúng ta phải luôn tìm cách bảo vệ bản thân, những người thân yêu và tài sản trước rủi ro bất ngờ. Một trong những biện pháp đảm bảo nhất là Bảo hiểm nhân thọ. Hãy tham gia Bảo hiểm sớm nhất có thể để bảo vệ gia đình bạn trọn vẹn nhất.

Nguồn: Vietnamnet.vn