Thẻ ghi nợ Debit card

Thẻ ghi nợ debit card là một loại thẻ hiện đang được các ngân hàng đẩy mạnh, thẻ debit card được hoạt động dựa trên...