Lệnh dừng

Trên thị trường chứng khoán, có rất nhiều loại lệnh giao dịch được sử dụng. Nhưng trong thực tế, phần lớn các lệnh giao dịch được người đầu tư sử dụng là lệnh dừng giúp các nhà đầu tư tránh được những rủi ro không đáng có trong giao dịch chứng khoán. Bài viết dưới đây cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về lệnh dừng.

Lệnh dừng

Khái niệm

Lệnh dừng là lệnh để mua hoặc bán một lọai cổ phiếu ngay khi giá thị trường đat được một mức cụ thể nào đấy, gọi là mức giá dừng. Khi giá thị trường đạt tới điểm này thì lệnh dừng của bạn trở thành một lệnh thị trường (market order). Lệnh này cho phép khách hàng đặt bán chứng khoán tại một mức giá xác định trong tương lai

Các loại lệnh dừng

Có hai loại lệnh dừng là lệnh mua và lệnh bán. Các nhà đầu tư thường sử dụng lệnh mua để hạn chế bị lỗ và bảo toàn các khoản lãi khi thực hiện bán non (short sale). Mức giá dừng của lệnh bán thường cao hơn mức giá hiện tại của thị trường. ngược lại lệnh mua sẽ giúp các nhà đầu tư giảm thiểu tổn thất và bảo toàn các khoản lãi mà họ sẽ phải gánh chịu hoặc có được nểu như giá cổ phiếu tiếp tục hạ. Mức giá dừng của lệnh bán thường thấp hơn mức giá hiện tại của thị trường.

Lệnh dừng

Ưu nhược điểm của lệnh dừng

Ưu điểm của loại lệnh này là bạn không cần ngày nào cũng phải để mẳt tới các biến động của cổ phiếu. Tuy nhiên hạn chế của nó là khi mức giá thị trường đạt tới mức giá dừng mà bạn đề ra thì lệnh dừng của bạn sẽ trở thành lệnh thị trường, nhưng mức giá mà tại đó lệnh của bạn đựơc thực hiện thì có thể khác rất nhiều so với mức giá dừng này bởi vì giá cả thay đổi rất nhanh chóng trong một thị trường đầy biến động như hiện nay. Để tránh các rủi ro có thể gặp phải đối với lệnh dừng thì bạn có thể đưa ra lệnh hỗn hợp (stop-limit order).

Một vài điểm lưu ý về lệnh dừng

Lệnh dừng giúp nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư không có thời gian thường xuyên theo dõi bảng điện vẫn có thể xây dựng và thực hiện theo đúng kế hoạch đầu tư của mình, tránh những quyết định đầu tư mang cảm tính nhất thời trước biến động hàng ngày của thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư cũng tránh bị chạy theo trào lưu tranh mua hoặc tranh bán do lệnh dừng được tính toán từ trước với mức giá và khối lượng phù hợp với dự báo và năng lực tài chính của mình. Ngoài ra, lệnh dừng dễ dàng được sử dụng bởi được tích hợp vào màn hình mua bán hiện có của hệ thống. Nhà đầu tư có thể chọn thời gian hiệu lực của lệnh dừng với thời gian tối đa là 30 ngày. Trong thời gian hiệu lực của lệnh, khách hàng có thể dễ dàng tra cứu lệnh và linh động hủy, sửa lệnh. Lệnh dừng để bán luôn đặt giá thấp hơn thị giá hiện tại của một chứng khoán muốn bán hoặc để mua luôn đặt giá cao hơn thị giá của chứng khoán cần mua.

Ngoài ra, khi kết hợp lệnh dừng và lệnh giới hạn sẽ tạo ra lệnh dừng giới hạn được thực hiện ở một mức giá cụ thể sau khi giá thị trường đạt tới mức giá dừng (stop price). Khi mà giá thị trường đạt tới mức giá dừng (stop price) thì lệnh dừng giới hạn sẽ trở thành lệnh giới hạn mua hoặc bán một loại cổ phiếu tại mức giá giới hạn hoặc mức giá tốt hơn.

Đối với thị trường nói chung, hình thức đặt lệnh này sẽ góp phần làm ổn định thị trường hơn so với các hình thức đặt lệnh thông thường khác vì ít nhiều đã loại bỏ tâm lý đám đông của mỗi nhà đầu tư.Chính những ưu điểm đó đã mang lại sự khác biệt cơ bản cho lệnh dừng so với các lệnh khác.

Hương Đặng