Các lãnh đạo đổ dồn bán ra cổ phiếu QBS

Kinh doanh suy giảm các lãnh đạo đổ dồn bán ra cổ phiếu QBS

Sau năm 2020 kinh doanh thua lỗ, hoạt động công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình bị ảnh hưởng với khoản nợ tăng dần. Nhưng thật bất ngờ là những người lãnh đạo gắn bó với công ty bấy lâu đến thời điểm này cũng không còn thiết tha nhiều. Theo thông tin mới đây từ sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh thì các thành viên lãnh đạoXem thêm …