Các công ty chứng khoán huy động vốn vi phạm

Các công ty chứng khoán huy động vốn vi phạm sẽ bị xử lý

Vừa qua, một số ngân hàng và công ty chứng khoán đưa ra các hình thức dịch vụ huy động vốn. Dưới hình thức gửi tiết kiệm ngắn hạn với lãi suất cao hoặc hợp đồng kinh doanh để thu hút nhà đầu tư. Điều này đã làm dư luận đặt ra nhiều nghi ngờ và xôn xao một thời gian. Chính vì thế, mới đây, Bộ Tài chính đã cho kiểm tra vXem thêm …