HSBC Việt Nam

HSBC phát hành 600 tỷ Đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm

HSBC là một trong những tổ chức tài chính lớn tại Anh. Vào thị trường Việt Nam từ năm 1970, HSBC hiện là đối tác lớn của nhiều tổ chức tài chính, bảo hiểm tại Việt Nam như Techcombank, Bảo hiểm Bảo Việt. HSBC hiện là tổ chức tài chính quốc tế có cổ phần nhiều nhất tại ngân hàng Techcombank. Hiện HSBC đang hoạt động cung cấp Xem thêm …

Chứng khoán Việt Nam đang tăng trưởng trở lại

Báo cáo của HSBC cho thấy chứng khoán Việt Nam đang tăng trưởng trở lại

Với những gì HSBC đã phân tích trong báo cáo của mình. Cổ phiếu Việt Nam hoàn toàn có triển vọng tương lai. Trong tình hình thế giới biến động và ảnh hưởng sâu sắc của dịch bệnh Covid thì Việt Nam kiểm soát khá tốt. Đồng thời, việc giữ vững được ổn định kinh tế trong thời dịch không phải quốc gia nào cũng đạt được. CóXem thêm …