Thương mại điện tử Việt Nam đạt 11,8 tỉ USD, tăng ấn tượng 18%

Thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong năm 2020

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ với nền kinh tế toàn cầu. Trong thời gian này, rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Việc giao thương, buôn bán có nhiều hạn chế hoặc bị đình trệ, gián đoạn. Đặc biệt là các hoạt động sản xuất, cung ứng, thông thương… Không ít doanh nghiệp đã phải tạm ngừng kinh doanh, giảiXem thêm …