Đầu tư tài sản rủi ro có nguy cơ gặp khó khăn khi lạm phát tăng cao

Đầu tư tài sản rủi ro có nguy cơ gặp khó khăn khi lạm phát tăng cao

Thị trường đã đạt đến điểm mà câu chuyện ” reflation trade ” tích cực trở thành “lạm phát quá mức” tiêu cực. Ví dụ cụ thể là mối tương quan trong một tháng giữa trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 5 năm được điều chỉnh theo lạm phát (TIPS) và thị trường chứng khoán đã trở thành giá trị âm lớn nhất kể từ năm 2015. Lạm Xem thêm …