ưu đãi lãi suất

Ưu đãi lãi suất chi tiêu giảm tối đa cho các doanh nghiệp

Năm 2021, có nhiều chính sách ưu đãi lãi suất chi tiêu cho các doanh nghiệp. Nhằm duy trì và phục hồi ngành kinh tế của doanh nghiệp trong thời kì đại dịch. Đảm bảo mức chi tiêu trong năm 2021 của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Dưới tác động của dịch Covid 19, nhiều doanh nghiệp đã dừng hoạt động. Nhất là các doanh nghiệp du lịch vàXem thêm …