Bảo hiểm xã hội số đạt trên 25 triệu người cuối 2021

Bảo hiểm xã hội số đạt trên 25 triệu người cuối 2021

Sử dụng công nghệ số trong cuộc sống giúp cho nhiều việc trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên thiết bị di động của BHXH Việt Nam. Với phần mềm này, người tham gia BHXH có thể tra cứu thông tin bảo hiểm một cách thuận tiện. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam mới đây đã phát động phong tràoXem thêm …