Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett bán ròng cổ phiếu

Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett bán ròng cổ phiếu

Trong năm ngoái, chúng ta có thể thấy Warren Buffett đã cho mua ròng liên tục các cổ phiếu để tích trữ. Điều đó cũng không lạ gì với nhà đầu tư có tiếng là vị Tiên tri xứ Omaha. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tập đoàn Berkshire Hathaway lại bán ra cổ phiếu liên tục với lượng lớn. Đồng thời, ông Warren cũng thu mua lại cổ phiếu Xem thêm …