Tỉnh Bắc Ninh công bố danh mục kêu gọi đầu tư

Tỉnh Bắc Ninh công bố danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025

Theo đúng như dự định Bắc Ninh đã quyết định ban hành danh mục kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025. Những năm vừa qua Bắc Ninh không chỉ chú trọng về phát triển cơ sở hạn tầng, mà còn cải thiện chính sách đầu tư. Nhằm thu hút các nhà đầu tư đến với miền đất này ngày càng hung hậu hơn. Trong danh mục dự án kêu gọi Xem thêm …