Tín hiệu khởi sắc xuất khẩu ngành da giày 2021

Tín hiệu khởi sắc xuất khẩu ngành da giày 2021

Đại dịch Covid 19 liệu rằng sẽ mang lại cơ hội hay thách thức cho sự phát triển không ngừng của mũi nhọn đất nước. Tại Việt Nam trong vài năm qua, tất cả các ngành, đặc biệt là ngành da giày Việt Nam gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu da giày năm 202Xem thêm …