Bộ tài chính khuyến cáo về tria phiéu lãi suất cao

Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư về trái phiếu lãi suất cao

Trái phiếu doanh nghiệp gần đây có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Nhiều doanh nghiệp cố gắng phát hành trái phiếu nhằm gọi vốn đầu tư. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu 3 không đã không đảm bảo được lợi ích cho khách hàng. Do đó, trái phiếu của những doanh nghiệp này thường đi kèm lãi suất cực kỳ hấp dẫn. ĐểXem thêm …