Chứng khoán Việt Nam đang tăng trưởng trở lại

Báo cáo của HSBC cho thấy chứng khoán Việt Nam đang tăng trưởng trở lại

Với những gì HSBC đã phân tích trong báo cáo của mình. Cổ phiếu Việt Nam hoàn toàn có triển vọng tương lai. Trong tình hình thế giới biến động và ảnh hưởng sâu sắc của dịch bệnh Covid thì Việt Nam kiểm soát khá tốt. Đồng thời, việc giữ vững được ổn định kinh tế trong thời dịch không phải quốc gia nào cũng đạt được. CóXem thêm …