rủi ro mới

Những rủi ro đối với ngân hàng số trong một vài năm tới

Theo quy luật phát triển chung của xã hội thì đồng tiền số ra đời. Cuối 2019 đại dịch Covid 19 làm cho quá trình thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng số. Các giao dịch thông qua internet ngày càng trở nên phổ biến và tăng cao. Các ngân hàng tại Việt Nam cũng không nằm ngoài qui luật phát triển chung đó. Điều này giúp cho rút ngắn kho�Xem thêm …