Sự khôi phục của xuất khẩu da giày năm 2021

Sự khôi phục của xuất khẩu da giày năm 2021

Năm 2020 là vừa qua chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid 19. Với tác động tiêu cực của đại dịch, kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng nặng nề. Việt Nam cũng không đứng ngoài vòng tròn khó khăn đó. Kim ngạch xuất khẩu của tất cả các ngành có cán cân thương mại giảm. Ngành xuất khẩu giày da là được coi là thế mạnh của Việt Xem thêm …