Xoài Việt Nam xuất khẩu

Khả năng cạnh tranh của xoài Việt Nam với xoài Campuchia

Theo thông báo của Bộ Nông lâm ngư nghiệp Campuchia, trong tuần này, Campuchia đã bắt đầu xuất khẩu lô xoài tươi đầu tiên sang Trung Quốc sau khi được cấp phép xuất khẩu trái cây sang thị trường này. Các công ty Campuchia lần đầu tiên tham gia xuất khẩu xoài sang Trung Quốc sẽ tìm hiểu và làm quen với quy trình vận chuyển này để thuậXem thêm …