chuyển đổi số

Sự chuyển đổi ngân hàng truyền thống sang ngân hàng số

Sự chuyển đổi của ngân hàng truyền thống sang ngân hàng số. Nó thể hiện trong bối cảnh trải qua thời kì khó khăn nhất 2 năm qua của các ngành kinh tế. Bao gồm cả lĩnh vực ngân hàng. Các giao dịch trực tiếp hạn chế dần do đại dịch. Sự hạn chế di chuyển, nhiều khuyến cáo, thông báo giãn cách xã hội được đưa ra. Trước tình Xem thêm …