công tác chuyển đổi số

EVN áp dụng hoàn toàn công nghệ số

Trong lĩnh vực phát điện, các nhà máy thủy điện mới xây dựng sử dụng công nghệ giám sát trạng thái vận hành của thiết bị. Theo điều kiện thực tế và sửa chữa, bảo dưỡng hướng tới độ tin cậy trong khi các nhà máy nhiệt điện. Sử dụng thiết bị giám sát các thông số, trạng thái vận hành liên tục như rung động, nhiệt đ�Xem thêm …