công tác chuyển đổi số

EVN áp dụng hoàn toàn công nghệ số

Số hóa Ý tưởng

Trong lĩnh vực phát điện, các nhà máy thủy điện mới xây dựng sử dụng công nghệ giám sát trạng thái vận hành của thiết bị. Theo điều kiện thực tế và sửa chữa, bảo dưỡng hướng tới độ tin cậy trong khi các nhà máy nhiệt điện. Sử dụng thiết bị giám sát các thông số, trạng thái vận hành liên tục như rung động, nhiệt độ và sức ép.

Nói về công tác chuyển đổi số của EVN, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: EVN là tập đoàn có tiềm lực tài chính mạnh. Có hạ tầng quy mô lớn. Nhiều nguồn dữ liệu. Các đối tác có thể kết nối dễ dàng với nhau Chuyển đổi kỹ thuật số là một quá trình thành công. Sẽ lan rộng sang các ngành và lĩnh vực khác. Bài viết sẽ cho chúng ta biết chi tiết hơn về kế hoạch công nghệ số của EVN.

Mục tiêu chung của kế hoạch số hóa của EVN

Sản xuất điện là một trong các trọng tâm chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với mục tiêu số hóa, tự động hóa các hoạt động tại các nhà máy điện. Và ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động. Mục tiêu của EVN là tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp với quy trình ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, thực hiện đổi mới, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Phấn đấu đến hết năm 2022, EVN cơ bản hoàn thành chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

quá trình chuyển đổi kỹ thuật số

Kế hoạch chuyển đổi số trong sản xuất điện của EVN

Mục tiêu tới hết năm 2022. Tập đoàn giao các tổng công ty phát điện hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS). Cũng tới năm 2022, có 80% thiết bị được số hóa. Được cập nhật đầy đủ về số lượng và thông tin theo quy định vào hệ thống phần mềm PMIS. Đến hết năm 2025, mục tiêu này phải đạt 100% thiết bị. 

Trong thời gian qua, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị triển khai. Và sử dụng hệ thống phần mềm PMIS. Với các chức năng chính như: quản lý dữ liệu về lý lịch. Tình trạng thiết bị, quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm định kỳ. Giúp cho đơn vị quản lý tổng quan về hệ thống lưới, nhà máy điện.

Kế hoạch chuyển đổi số trong công tác bảo dưỡng sửa chữa của EVN

 công nghệ số

Cùng đó, thực hiện chuyển đổi số trong công tác bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy điện. EVN đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện chính sách sửa chữa RCM/CBM (Reliability Centered Maintenance/Condition Based Maintenance) dựa trên các ứng dụng CNTT. Để hỗ trợ công tác phân tích, đánh giá, hỗ trợ ra quyết định. Xây dựng phần mềm tích hợp trên PMIS để khai thác modul thiết bị. Tập đoàn đặt mục tiêu, hết năm 2022, 100% nhà máy thủy điện ứng dụng CNTT trong sửa chữa theo phương pháp RCM. Tới hết năm 2025, sẽ tin học hóa sửa chữa theo phương pháp CBM/RCM. Tại các nhà máy điện còn lại.

Trên lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất điện, EVN cũng đặt 1 số mục tiêu như: Xây dựng cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật 01 dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất; nâng cấp hệ thống ứng dụng PMIS; triển khai các trung tâm giám sát bảo dưỡng online; triển khai quản lý nhiên liệu tối ưu tại tất cả các nhà máy nhiệt điện….

Nguồn: evngenco2.vn