Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Quốc Dân

Nhiều năm trước đây, nền tảng văn hóa doanh nghiệp chưa được chú trọng như hiện nay. Sự phát triển theo tiến trình chung của xã hội có những bước tiến sâu sắc mới. Trong kinh doanh không chỉ đánh giá bằng những con số thể hiện kết quả. Quý 1, quý 2, hay năm nay, năm tới. Không chỉ riêng việc nhập con số, dữ liệu kiểm toán, tXem thêm …