Nguồn gốc gỗ nhập khẩu là yếu tố cản đường xuất khẩu gỗ

Để đảm bảo xuất khẩu gỗ bền vững cần giảm thiểu rủi ro về nguồn gốc

Khi dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp thì nhiều ngành, nghề kinh tế gặp khó khăn không riêng gì xuất khẩu gỗ. Đây được xem là nguồn gỗ rủi ro cao khi chính phủ khó có thể xác thực được nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu có nguồn gốc như thế nào. Điều này có thể làm cản trở cho việc xuất khẩu gỗ khi mà không xác thực được Xem thêm …