phát hành trái phiếu xanh để gọi vốn

Trái phiếu xanh giúp doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả

Trái phiếu xanh vẫn còn là một khái niệm khá xa lạ tại Việt Nam. Kể từ năm 2008, trái phiếu xanh bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp Việt rất không để ý đến. Nhưng các nước như Indonesia, Malaysia, Philipin đã phát hành trái phiếu xanh nhằm kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án xanh. Cụ thể tạiXem thêm …