Nghị định mới siết chặt điều kiện phát hành trái phiếu

Thời gian trước, thị trường trái phiếu chứng kiến sự bùng nổ của tăng trưởng giá trị trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, do đa phần đều là những trái phiếu 3 không; do đó, quyền lợi của nhà đầu tư không được bất kỳ bên nào đảm bảo. Nghị định 163 về trái phiếu doanh nghiệp được ban hành đã ngay lập tức làm dịu cơn s�Xem thêm …