Sự bành trướng của Bitcoin tác động việc phát hành tiền như thế nào ?

Sự bành trướng của Bitcoin tác động việc phát hành tiền như thế nào ?

Khi đại dịch Covid-19 kéo đến, bỏ sau những hoài nghi về vị thế của Mỹ, đồng đô la vẫn được xem như là đồng tiền chung của thế giới. Nó là loại tiền mà các quốc gia khác có thể dựa vào đó để định giá tiền pháp định của họ, đồng thời nó cũng là “đồng tiền dùng để dự trữ” của gần như tất cả các ngân hàng truXem thêm …