Việt Nam được mùa thu lớn từ thị trường Mỹ-Trung

Việt Nam được mùa thu lớn từ thị trường Mỹ-Trung

Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến các sản phẩm nông nghiệp. Các mặt hàng này vừa phải đảm bảo an toàn sản xuất vừa phải đảm bảo ở khâu tiêu thụ. Những thị trường lớn, khó tính thì có nhiều thay đổi trong chính sách nhập khẩu. Điển hình như Trung Quốc, thị trường nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp lớn nhất của ta. NXem thêm …