chính sách tiền tệ

Cập nhật tình hình chính sách tiền tệ năm 2021

Một nền kinh tế của một quốc gia muốn phát triển ổn định, cần có một chính phủ điều hành linh hoạt. Chính phủ điều tiết nền kinh tế vĩ mô bằng nhiều công cụ. Công cụ đắc lực nhất là chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ cùng hệ thống các ngân hàng giống như mạch máu của một cơ thể sống. Hiện nay, trong môi trườngXem thêm …