Apec group phát hành trái phiếu lên đến 3.000 tỷ đồng

Apec Group phát hành trái phiếu lãi suất 18% một năm

Huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp được xem là một trong những giải pháp hiệu quả. Vốn được huy động từ trái phiếu từng ghi nhận mức cao kỷ lục. Trong đó, hơn 2/3 được đổ vào lĩnh vực bất động sản. Không phải vì thế mà doanh nghiệp đổ dồn phát hành trái phiếu. Bởi lẽ, để phát hành trái phiếu thì Xem thêm …