Capuchia cạnh tranh với Việt Nam về xuất khẩu xoài

Campuchia cạnh tranh với Việt Nam trên thị trường xoài Trung Quốc

Trung Quốc luôn là một thị trường màu mỡ đối với Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh nông sản, rất nhiều mặt hàng của Việt Nam được xuất khẩu qua Trung Quốc. Xoài Việt Nam cũng là một trong số đó, tuy nhiên cuối năm 2020 có một thời gian Trung  Quốc ngưng nhập khẩu xoài Việt Nam do vấn đề chất lượng. Mới đây nhất, Trung Quốc đ�Xem thêm …