chuyển đổi số du lịch

Cuộc cách mạng kỹ thuật số ngành du lịch

Chuyển đổi kỹ thuật số có tác động sâu sắc, thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống. Trong đó, cuộc cách mạng kỹ thuật số ngành du lịch. Đã xác định lại cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Trong hai thập kỷ qua, ngành du lịch và khách sạn là sân chơi của các đại lý truyền thống. Không hề xuất hiện các công ty công ngh�Xem thêm …