Dự kiến tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/1/2022

Bảo hiểm Tài chính

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng là nội dung đang được nhiều người quan tâm. Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp diễn ra dưới sự tổ chức của Bộ LĐTBXH lấy ý kiến của người dân.Theo đó, từ ngày 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp vẫn nhận được hằng tháng với 8 nhóm đối tượng sau. Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo các đối tượng thành phần. Cùng theo dõi bài viết với ChungKhoanTT để biết nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương là những ai. Và ý kiến của người dân về việc này như thế nào bạn nhé!  

8 nhóm đối tượng được điều chỉnh

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Bao gồm:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng

Lương hưu là vốn quý báu của người cao tuổi

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

– Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng

– Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, tăng thêm 7,19% trên mức của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng này.

Tăng lương hưu theo hướng “cào bằng”?

Theo dự thảo, người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì mức điều chỉnh cụ thể như sau. Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống. Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Ý kiến của Bộ LĐTBXH

Theo Bộ LĐTBXH, đề xuất mức điều chỉnh là 15% nhằm đảm bảo bù đắp trượt giá. Để duy trì giá trị của khoản lương hưu, trợ cấp hiện hưởng của người thụ hưởng. Do tác động bởi yếu tố lạm phát. Và chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế từ năm 2019 đến năm 2021. Bởi do trong năm 2020 và năm 2021 không thực hiện điều chỉnh được việc này. Đồng thời, mức điều chỉnh trên thấp hơn mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH trong 3 năm từ năm 2019 đến 2021. Như vậy phù hợp với tốc độ tăng trưởng đầu tư của quỹ BHXH.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà.

Ý kiến của người dân

Tuy nhiên, trước đề xuất tăng lương hưu của Bộ LĐTBXH. Nhiều ý kiến cho rằng hiện vẫn đáng duy trì tình trạng chênh lệch lớn về lương hưu giữa các nhóm lao động. Có người hưởng mức lương hưu hàng tháng quá thấp (1,3 triệu đồng). Và cá biệt có người hưởng mức hàng tháng quá cao.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu tăng lương hưu theo kiểu “cào bằng” thì vẫn sẽ tồn tại sự chênh lệch lớn giữa các nhóm đối tượng. Làm nản lòng người lao động có mức thấp. Dẫn đến gia tăng số lượng hưởng BHXH một lần trong nhóm đối tượng này.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng trong lúc công tác đóng BHXH khác nhau thì về hưu, lương chênh lệch cao – thấp là bình thường. Nhưng ở phía ngược lại, những người lương hưu thấp cũng nêu quan điểm. Khi đi làm người đóng BHXH cao cũng đồng nghĩa với mức lương cao, đã được hưởng nhiều năm rồi. Cho nên khi về hưu cần có mức chung như nhau (tính theo số năm công tác).

Nguồn: vksndtc.gov.vn