thông tư mới

Cập nhật tình hình thu phí giao dịch ngoại tệ của ngân hàng

Tiếp nối các thông tư trước. Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục có thông tư mới. Thông tư về vấn đề không thu phí giao dịch ngoại tệ.  Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động thị trường ngoại hối. Ngoại tệ được hiểu là đồng tiền của đất nước. Vùng lãnh thổ khác. Ho�Xem thêm …