thông tư mới

Cập nhật tình hình thu phí giao dịch ngoại tệ của ngân hàng

Ngân hàng Tài chính

Tiếp nối các thông tư trước. Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục có thông tư mới. Thông tư về vấn đề không thu phí giao dịch ngoại tệ.  Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động thị trường ngoại hối. Ngoại tệ được hiểu là đồng tiền của đất nước. Vùng lãnh thổ khác. Hoặc đồng Eur và các loại đồng tiền chung khác được sử dụng trong việc thanh toán quốc tế. Thanh toán trong khu vực. Trước đây, NHNN chia sẻ nguyên nhân. Chia sẻ lý do bổ sung qui định về phí duy trì giao dịch ngoại tệ. Số dư tiền gửi trên số tài khoản thanh toán mà bằng ngoại tệ. Lý do đó là, để bù vào phí các ngân hàng nước ngoài đã thu của Ngân hàng Nhà nước.

Để thực hiện được các giao dịch ngoại tệ. Trước đây các ngân hàng tại Việt Nam thường có một bảng biểu phí thu phí giao dịch riêng. Các loại biểu phí áo dụng cả với cá nhân. Hoặc các tổ chức, đợn vị, các công ty, doanh nghiệp lớn và nhỏ. Hầu hết các ngân hàng đều tính thuế giá trị gia tăng cho các biếu phí này. Trừ một vài trường hợp được áp dụng riêng phí giao dịch ngoại tệ. Lợi ích của việc thu phí này rất rõ. Nó đã đem lại sự cân bằng nhiều hơn trong biểu phí thu dịch vụ ngoại tệ giữa Việt Nam. Và biểu phí các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Biểu phí dành cho cả đồng EUR và USD và một số đồng tiền chung khác.

Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ hiện nay

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-NHNN. Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ. Đối với các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Đặc biệt, không thu phí giao dịch ngoại tệ.

Theo Thông tư này. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay. Giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn. Thông tư số 02/2021/TT-NHNN quy định rõ 3 phương thức giao dịch. Thứ nhất, giao dịch ngoại tệ được thực hiện thông qua giao dịch trực tiếp. Hoặc giao dịch qua các phương tiện giao dịch, bao gồm điện thoại và phương tiện điện tử.

không thu phí giao dịch ngoại tệ

Đối với giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn của nhà đầu tư nước ngoài. Khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn với tổ chức tín dụng được phép. Nhà đầu tư nước ngoài phải cung cấp chứng từ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu Chính phủ. Đảm bảo giá trị và kỳ hạn của giao dịch ngoại tệ không vượt quá giá mua. Và kỳ hạn còn lại của trái phiếu Chính phủ đó. Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc. Từ ngày thực hiện giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn. Nhà đầu tư nước ngoài phải cung cấp bổ sung chứng từ phong tỏa tại Tổng công ty Lưu ký. Và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với trái phiếu Chính phủ nêu trên. Để giao dịch kỳ hạn đã ký kết có hiệu lực.

Điểm mới trong thông tư không thu phí giao dịch ngoại tệ

Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc trước ngày đến hạn của giao dịch kỳ hạn. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài, nhu cầu tiếp tục phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu. Tổ chức tín dụng được phép. Và khách hàng được thực hiện giao dịch hoán đổi để kéo dài kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn đã ký. Tổ chức tín dụng được phép phải đảm bảo kỳ hạn của giao dịch hoán đổi này. Và các giao dịch hoán đổi kế tiếp (nếu có).

ngoại tệ

Giao dịch này không vượt quá kỳ hạn còn lại của trái phiếu phong tỏa.Tổng kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn. Và các giao dịch hoán đổi không được vượt quá kỳ hạn của trái phiếu phong tỏa. Đặc biệt, tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/5/2021 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-NHNN.

Nguồn: Vietstock.vn