Ông Trần Phương Bình

Ông Trần Phương Bình và vụ án gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

Lịch sử ngân hàng Việt Nam có rất nhiều vụ án gây thiệt hại, thất thoát tài sản của Nhà nước. Những năm gần đây, những vụ án được khỏi tố ngày càng tăng lên. Ông trần Phương Bình và vụ án gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng thời gian gần đây rất nổi cộm. Có những vụ án gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Những con s�Xem thêm …