Thức ăn nhanh và đồ ăn mang đi – Xu hướng kinh doanh mới trong năm 2021

Thức ăn nhanh và đồ ăn mang đi – Xu hướng kinh doanh mới trong năm 2021

Đại dịch Covid 19 đã tác động mạnh mẽ lên thói quen của người dân. Các ngành dịch vụ, ăn uống, có xu hướng thay đổi lớn trong thời gian này. Cách ly xã hội, hạn chế đi lại làm cho cách thức tiêu dung của dân số chuyển hướng. Thay vì đến các của hàng ăn uống trực tiếp, hiện tại người tiêu dùng đã thay đổi thói quen của m�Xem thêm …