giao dịch bitcoin có thể được chấp thuận tại Mỹ

Các ngân hàng chấp nhận giao dịch Bitcoin – Tiền ảo tung hoành

Sau hơn 10 năm tiền ảo Bitcoin xuất hiện, các ngân hàng lớn trên thế giới đã có cái nhìn chính xác về những mặt tích cực và tiêu cực của các đồng tiền ảo. Trước đây một số ngân hàng thực hiện các chính sách cấm hoặc hạn chế việc mua tiền điện tử như Bitcoin, cùng với đó là việc khiếu nại các ngân hàng từ chối mua ti�Xem thêm …