giá trị trái phiếu giảm

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp giảm

Sự buông lỏng trong quy định của cơ quan quản lý đã dẫn đến cơn sốt đầu tư trái phiếu trong hai năn vừa qua, làm cho thị trường còn tồn tại quá nhiều trái phiếu 3 không: không tín nhiệm, không tài sản tín chấp, không bảo lãnh thanh toán. Thậm chí, có hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng chính sách buông lỏng của cơ quan quản lý đ�Xem thêm …

Nghị định mới siết chặt điều kiện phát hành trái phiếu

Thời gian trước, thị trường trái phiếu chứng kiến sự bùng nổ của tăng trưởng giá trị trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, do đa phần đều là những trái phiếu 3 không; do đó, quyền lợi của nhà đầu tư không được bất kỳ bên nào đảm bảo. Nghị định 163 về trái phiếu doanh nghiệp được ban hành đã ngay lập tức làm dịu cơn s�Xem thêm …