Những tia sáng nào cho nền kinh tế châu Âu sau đại dịch?

Những tia sáng nào cho nền kinh tế châu Âu sau đại dịch?

Đại dịch Covid – 19 đã giáng một đòn nặng nề lên nền kinh tế của châu Âu. Đây là khu vực được nhận định là có nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Mặc dù đã nhấn mạnh rằng quá trình tiêm chủng cho Covid-19 đang được bắt đầu đẩy nhanh từ tuần trước. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ChristineXem thêm …