Apec group phát hành trái phiếu lên đến 3.000 tỷ đồng

Apec Group phát hành trái phiếu lãi suất 18% một năm

Huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp được xem là một trong những giải pháp hiệu quả. Vốn được huy động từ trái phiếu từng ghi nhận mức cao kỷ lục. Trong đó, hơn 2/3 được đổ vào lĩnh vực bất động sản. Không phải vì thế mà doanh nghiệp đổ dồn phát hành trái phiếu. Bởi lẽ, để phát hành trái phiếu thì Xem thêm …

Bộ tài chính khuyến cáo về tria phiéu lãi suất cao

Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư về trái phiếu lãi suất cao

Trái phiếu doanh nghiệp gần đây có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Nhiều doanh nghiệp cố gắng phát hành trái phiếu nhằm gọi vốn đầu tư. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu 3 không đã không đảm bảo được lợi ích cho khách hàng. Do đó, trái phiếu của những doanh nghiệp này thường đi kèm lãi suất cực kỳ hấp dẫn. ĐểXem thêm …