lừa đảo tiền trong tài khoản

Các hình thức chiếm dụng tiền trong tài khoản ngân hàng

Lợi dụng lòng tham của nhiều người. Hiện nay các hình thức chiếm dụng tiền trong tài khoản ngân hàng ngân hàng ngày càng tăng. Trên thực tế đã có rất nhiều người bị lừa chuyển khoản. Mà kết quả là, sau khi trở thành nạn nhân thì họ không biết phải xử lý như thế nào. Nhiều ngân hàng trong thời gian gần đây đã liên tục ra cáXem thêm …