Giá thép tăng làm ngành xây dựng gặp khó khăn

Giá thép tăng cao, nhiều nhà thầu lâm vào tình trạng khó khăn

Với tình hình dịnh bệnh Covid-19 căng thẳng như hiện nay, nhiều ngành kinh tế lâm vào tình trạng khó khăn, trong đó ngành xây dựng gặp khó khăn do giá thép tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm. Theo đồn đoán, nguyên nhân ngoài việc do diễn biến dịch bệnh phức tạp mà còn do căng thẳng giữa Trung Quốc và Australia. Trong 4 tháng đầu năm 2021,Xem thêm …