chuyển đổi kỹ thuật số

Ngành thư viện tiến hành chương trình đổi số

Công nghệ và mô hình mới được thử nghiệm tại Việt Nam. Với mong muốn trở thành quốc gia kỹ thuật số, ổn định và hưng thịnh. Quản lý, điều hành của Chính phủ nên được đổi mới từ nền tảng cho đến toàn diện hoạt động. Kể cả doanh nghiệp với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các cách thức từ lối sống, làm việc cXem thêm …