giả mạo hồ sơ

Vụ án bà Phương Hồng Tươi và hành vi cố tình lập hồ sơ giả

Hành vi cố tình lập hồ sơ giả và hàng loạt những sai phạm trong ngành ngân hàng được khai phá trong thời gian qua. Hầu hết các vụ án đều có tính chất nghiệm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Một số vụ án rất lớn, có qui mô và tổ chức phạm tội theo đường dây. Như trường hợp vụ án của ông Trần Phương Bình gây thất thoáXem thêm …