số hóa

Chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội xuất khẩu hơn

Ứng dụng CNTT vào các thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đang là xu thế chuyển đổi số xuất nhập khẩu. Đây là hướng đi đặc biệt quan trọng đối với các nhà xuất nhập khẩu khi các hiệp định thương mại bắt đầu mở ra nhiều cơ hội. Đây cũng là thời điểm các doanh ngXem thêm …