Chuyển đổi số ngành thời trang

Chuyển đổi số ngành thời trang với 5 xu hướng

Thời trang luôn được biết đến là yếu tố thúc đẩy kinh tế. Với những xu hướng và ý tưởng mới, thời trang có tầm nhìn hướng tới tương lai. Ngành công nghiệp thời trang và may mặc đã có một số hướng đi thú vị trong năm qua. Một số xu hướng này được kích hoạt bởi đại dịch và sự thay đổi văn hóa. Có thể có tác động Xem thêm …