nghị định mới đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư

Phát hành trái phiếu cần đảm bảo lợi ích nhà đầu tư

Để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư cũng như hạn chế tối thiểu trái phiếu 3 không, chính phủ đã ban hành nghị định 153/2020 giúp siết chặt các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quy định về mở bán trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường nội địa cũng như quốc tế. Nghị định mới đã siết chặt việc phát hành làm choXem thêm …