APH phát hành trái phiếu do KIS mô giới

An Phát Holdings phát hành trái phiếu

KIS đã có kinh nghiệm hoạt động trong thị trường chứng khoán Việt Nam hơn 10 năm. KIS là bên chuyên cung cấp đa dạng các dịch vụ môi giới trong thị trường chứng khoán chất lượng cao cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp giúp đáp ứng nhu cầu cụ thể của mỗi khách hàng thông qua d�Xem thêm …