Đầu tư trái phiếu đổ dồn về bất động sản

5.500 tỷ đồng trái phiếu thuộc về lĩnh vực bất động sản

Huy động vốn bằng kênh phát hành trái phiếu được xem là phương pháp hiệu quả đối với doanh nghiệp. Trong khi trái phiếu xanh chủ yếu để thu hút đầu tư quốc tế, trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu đổ dồn vào lĩnh vực bất động sản. Theo các thông bào tài chính gần đây, hơn 2/3 tổng lượng giá trị trái phiếu được đầu tư vào Xem thêm …

lãi suất trái phiếu chính phủ được dự báo sẽ tăng

Dự báo lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ tăng trong thời gian tới

Thời gian gần đây, việc phát hành trái phiếu được xem là kênh thu hút vốn hiệu quả nhất. Với lãi suất ở mức cao hơn với lãi suất ngân hàng, đầu tư trái phiếu cũng được quan tâm hơn. Năm vừa qua, thị trường trái phiếu ghi nhận mức lãi suất kỷ lục 18% một năm từ Apec Group. Tuy nhiên, công ty này tung ra trái phiếu 3 không khiến Xem thêm …