lừa đảo tiền trong tài khoản

Các hình thức chiếm dụng tiền trong tài khoản ngân hàng

Lợi dụng lòng tham của nhiều người. Hiện nay các hình thức chiếm dụng tiền trong tài khoản ngân hàng ngân hàng ngày càng tăng. Trên thực tế đã có rất nhiều người bị lừa chuyển khoản. Mà kết quả là, sau khi trở thành nạn nhân thì họ không biết phải xử lý như thế nào. Nhiều ngân hàng trong thời gian gần đây đã liên tục ra cáXem thêm …

rủi ro mới

Những rủi ro đối với ngân hàng số trong một vài năm tới

Theo quy luật phát triển chung của xã hội thì đồng tiền số ra đời. Cuối 2019 đại dịch Covid 19 làm cho quá trình thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng số. Các giao dịch thông qua internet ngày càng trở nên phổ biến và tăng cao. Các ngân hàng tại Việt Nam cũng không nằm ngoài qui luật phát triển chung đó. Điều này giúp cho rút ngắn kho�Xem thêm …